ก่อนเข้าห้องพัก

 • แสดงหลักฐานการจอง พร้อมบัตรประชาชน/ใบขับขี่/บัตรนักศึกษา ของผู้จอง(ที่ยังไม่หมดอายุ)
 • ทางรีสอร์ทจะขอเก็บ บัตรประชาชน/ใบขับขี่/บัตรนักศึกษา ของผู้จอง(ที่ยังไม่หมดอายุ) 1 ใบ หรือในกรณีที่ไม่สะดวกให้บัตรจะต้องชำระค่าประกันห้องพัก 1,000฿/ห้อง

ออกจากห้องพัก

 • สำรวจสัมภาระของท่านทุกครั้งก่อนออกจากห้องพัก หากลืมสิ่งของไว้และต้องการให้ส่งคืน จะมีค่าฝากส่ง 100฿ ครับ
 • หลังจากคืนกุญแจห้องพักและมอเตอร์ไซค์ เมื่อทำการตรวจสอบเรียบร้อยไม่มีการเสียหาย ทางรีสอร์ทจะคืนบัตรหรือเงินประกันค่าห้องพักให้ครับ

เวลาเข้าพัก

 • เช็คอิน : 14:00-19:00 (ทางรีสอร์ทยินดีให้เข้าห้องพักก่อนเวลา หากห้องพักที่ท่านจองไว้พร้อมสำหรับการเข้าพัก)
 • เช็คเอาท์ : 07:00-11:00 (หากต้องการเช็คเอาท์ก่อน 09:00 กรุณาแจ้งล่วงหน้า)
 • เลทเช็คเอาท์ : *กรุณาสอบถามครับ หากมีลูกค้าเข้าพักต่อ ทางรีสอร์ทต้องขอให้เช็คเอาท์ตามเวลา เพื่อทำความสะอาดห้องให้ลูกค้าท่านต่อไปครับ*
  กรณีที่ไม่มีลูกค้าเข้าพักต่อ สามารถเลทได้ครับ
  1. ออกจากห้องพักไม่เกิน 17:00น.
  - ชำระค่าห้องเพิ่ม: 500฿/ห้อง2ท่าน | 1,000฿/ห้อง4ท่าน | ท่านที่เสริมเพิ่ม 300฿/ท่าน
  - มอเตอร์ไซค์เพิ่ม: 200฿-400฿/คัน
  2. ออกจากห้องพักหลัง 17:00น. ชำระค่าห้องพักพร้อมมอเตอร์ไซค์ ราคาเต็มตามเรทในคืนนั้นๆ

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกห้องพัก

 • ก่อนวันเข้าพัก มากกว่า 10 วัน : เปลี่ยนแปลงได้ 1 ครั้ง, ยกเลิกห้องพักรับเงินคืนเต็มจำนวน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอน)
 • ก่อนวันเข้าพัก น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 วัน และมากกว่า 3 วัน : เปลี่ยนแปลงได้ 1 ครั้ง หรือยกเลิกห้องพัก จะมีการหักค่าธรรมเนียม 50% ของยอดที่ชำระไว้ทุกกรณี (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอน)
 • ก่อนวันเข้าพัก น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 วัน : ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกห้องพักได้ทุกกรณี

เกิดเหตุการณ์ทางธรรมชาติ

 • ไม่สามารถแจ้งสถานการณ์ล่วงหน้าได้ครับ แจ้งได้วันต่อวันครับ
 • หากในวันที่ลูกค้าเข้าพัก "เรือไม่สามารถออกได้ทุกรอบ" ไม่สามารถมีลูกค้ามาเข้าพักได้ สามารถรับเงินคืนได้เต็มจำนวน (หลักหักค่าธรรมเนียมการโอน) หรือเลื่อนวันเข้าพักได้เป็นกรณีพิเศษครับ
 • หากในวันที่ลูกค้าเข้าพัก "เรือสามารถออกได้บางรอบ" และมีลูกค้าท่านอื่นสามารถมาเข้าพักได้ปกติ แต่ตัวลูกค้าเองไม่ต้องการมาเข้าพัก สามารถรับเงินคืนได้ 50% ของราคาห้องพักที่ชำระไว้ หรือเลื่อนวันเข้าพักได้เป็นกรณีพิเศษครับ
 • ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น เช่น มีข่าวว่าอาทิตย์หน้าจะมีพายุเข้า ต้องการยกเลิกหรือเลื่อนวันล่วงหน้า จะเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกหรือเลื่อนวันที่แจ้งไว้ด้านบนทุกกรณีครับ